Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Drugi odcinek, w którym Andrzej Dobosz wspomina Władysława Broniewskiego, ze względu na swoje poglądy polityczne rozczarowanego napaścią Związku Radzieckiego na Polskę we wrześniu 1939 r. , aresztowanego i więzionego przez NKWD, po wojnie wrac