Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina Władysława Broniewskiego, poetę urodzonego w Płocku, który jako siedemnastolatek wstąpił do Legionów Polskich i uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, następnie niezadowolony z przemian społecznych, jakie mi