Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Drugi odcinek, w którym Andrzej Dobosz przypomina Jana Brzechwę, w czasie okupacji niemieckiej pracującego jako ogrodnik. Prowadzący przytacza widzowi osobliwą historię z życia bohatera, jaka miała miejsce w okresie II wojny światowej podczas aresztowania przez Gestapo, natomiast po wojnie zajmującego się twórczością liryczną i tłumaczeniami poetyckimi z języka rosyjskiego.