Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przypomina Jana Brzechwę, urodzonego na wschodnich Kresach, któremu pseudonim artystyczny wymyślił jego krewny - poeta Bolesław Leśmian. Już od wczesnych lat życia zaczął pisać wierszyki, a od 1938 r. wydawał utwory pisane dla d