Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz opowiada o największej jego zdaniem książce Leopolda Tyrmanda, czyli „Dziennik 1954”.