Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Drugi odcinek, w którym Andrzej Dobosz opowiada o Henryku Berezie jako o wartościowym rozmówcy i doradcy, życzliwym czytelniku i krytyku literackim, otoczonym towarzystwem przy swoim stałym stoliku kawiarnianym najpierw u Literató