Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz opowiada o krytyku literackim Henryku Berezie, z którym zetknął się pierwszy raz w roku 1953 jako student Uniwersytetu Warszawskiego, o którym Prowadzący zachował jak najlepsze wspomnienia przedstawiając go jako przyjacie