Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przedstawia Henryka Markiewicza, który już jako uczeń pisywał małe artykuły w „Wiadomościach Literackich”. Podczas II wojny światowej, będąc na zesłaniu w Uzbekistanie, został wychowawcą polskich dzieci, po wojnie powrócił do Krakowa i związał się z redakcją „Przekroju”. Był także instruktorem propagandy w partii, pisał książki o Bolesławie Prusie, Stefanie Żeromskim, jak również o literaturze radzieckiej.