Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina Romana Lotha, urodzonego w znanej warszawskiej rodzinie inteligenckiej, w czasie okupacji hitlerowskiej będącego członkiem Szarych Szeregów, zawodowo związanego m.in. z Instytutem Badań Literackich, Państwowym Instytute