Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przypomina Zofię Nałkowską, należącą do różnych organizacji społecznych, działaczkę Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, uczestniczącą w majowych spotkaniach pisarzy z czytelnikami w warszawskich Alejach