Rozmowy z Andrzejem Doboszem

„Napisał pełną, całkowitą historię Polski, opowiadającą i o bitwach, i o sposobie budowania, pożywieniu wszystkich warstw ludności, czy wpływie sytuacji gospodarczej kraju na szybkość posuwania się wojsk w sytuacjach konfliktowych”. Andrz