Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz opowiada o Romanie Karście, studiującym Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1939 roku znalazł się on we Lwowie, gdzie został aresztowany przez sowietów i zesłany na Syberię, w 1955 roku prowadził chętnie słuchane przez Prowa