Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Michał Choromański przyjechał w młodym wieku do Polski z ówczesnej Rosji i po związaniu się z zakopiańskim środowiskiem artystycznym w latach 30. XX wieku stał się znanym pisarzem. Zaraz po wybuchu II wojny światowej życiowe losy skierowały go