Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina Władysława Bieńkowskiego. Polityk, filozof, publicysta, socjolog. Działacz organizacji Młodzieży Socjalistycznej Życie i Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej (1930–1936). Współpracownik Czerwonego Sztandaru