Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz opowiada o Ninie Andrycz aktorce, szczycącej się mianem etatowej królowej na teatralnej scenie polskiej, będącej ponadto żoną premiera Polski Józefa Cyrankiewicza, u boku którego musiała uczestniczyć w rozmaitych i