Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz opowiada o Ninie Andrycz aktorce pochodzącej z polskich Kresów, która ukończywszy Państwowy Instytut Sztuk Teatralnych w Warszawie niemal przez całą swoją długą karierę sceniczną związana była z Teatrem Polskim w Warszawi