Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Druga część opowieści Andrzeja Dobosza o Józefie Cyrankiewiczu. Podczas sprawowania urzędu premiera Polski doprowadził on do usunięcia z kręgów Polskiej Partii Socjalistycznej wszystkich sceptycznych wobec współpracy z komunistam