Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Drugi odcinek, w którym Andrzej Dobosz przedstawia Leona Schillera, wybitnego reżysera, krytyka i teoretyka teatralnego, który będąc dyrektorem Teatru Polskiego w Warszawie w wyniku decyzji władz partyjnych musiał opuścić piastowane sta