Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przedstawia Adama Stefana Sapiehę kardynała rzymskokatolickiego, arcybiskupa metropolitę krakowskiego, który był w Rzymie szambelanem papieża Piusa X informując go o sprawach polskich. Aktywny na polu udzielania pomocy najbardziej jej potrzebującym, po II wojnie światowej występował przeciw wprowadzonym przez władzę ludową ograniczeniom prasy katolickiej i nauczania religii.