Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przedstawia Adama Stefana Sapiehę kardynała rzymskokatolickiego, arcybiskupa metropolitę krakowskiego, który był w Rzymie szambelanem papieża Piusa X informując go o sprawach polskich. Aktywny na polu udzielania pomocy najbardzi