Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina wybitną scenografkę teatralną Ewę Starowieyską, która po ukończeniu studiów na Wydziale Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, współtworzyła teatr projektując oprawę sceniczną dla tak wspaniałych