Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przedstawia Jana Kreczmara, aktora teatralnego związanego z teatrami w Wilnie, we Lwowie oraz w Warszawie, który dzięki majestatycznej posturze, pięknej fonetycznie polszczyźnie i doskonałym umiejętnościom aktorskim świetnie pre