Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz kontynuuje opowieść o Zygmuncie Kałużyńskim − eseiście przejawiającym zamiłowania do filmu oraz książki, barwnej osobowości telewizyjnej, który wyróżniał się nietuzinkowym stylem specyficznego pisarstwa oraz codzien