Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz opowiada o Zygmuncie Kałużyńskim − krytyku filmowym, eseiście, przez wiele lat publikującym w tygodniku „Polityka”.