Rozmowy z Andrzejem Doboszem

W drugiej części, poświęconej Pawłowi Hertzowi, Andrzej Dobosz wspomina jego teorię przekładu. Hertz uważał, że tłumaczenie w cyklu zdanie po zdaniu jest bardzo niedoskonałe ze względu na odmienność języków. Sam wolał wielokrotnie przeczytać t