Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Edward Abramowski był wielkim zwolennikiem spółdzielczości, pomyślnie zrealizowanej głównie w spółdzielczości mieszkaniowej, na przykładzie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, do którego części poglądów n