Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Sito w latach 60. Zaczął bywać w kawiarni PIW-u. Przy stoliku pana Słonimskiego jest wymieniony w raporcie. Na weekend do Sitów poza Doboszem przychodziła Julia Hartwig z Arturem Międzyrzeckim, Leszek Kołakowski, Herbert. Okazało się, że w ści