Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Jerzy Stanisław Sito urodził się w 1934 roku w Pińsku na Polesiu. Jego ojciec był urzędnikiem samorządowym, oficerem rezerwy. W 1940 roku ojciec został zamordowany w Starobielsku, natomiast Jerzy z matką został wywieziony do Kazachstanu, gdzie przebywał do 1942 roku. Dzięki akcjom generała Andersa został przewieziony do Indii i tam żył do 1948 roku. Później pojechał do Londynu, gdzie skończył szkołę średnią i Politechnikę. Debiutował wierszem jeszcze jako student…