Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz kontynuuje opowieść o Barbarze Pniewskiej. Jej wyjątkowa twórczość oparta była na łączeniu preparowanych blach i gwoździ.