Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przedstawia Olgierda Budrewicza dziennikarza, pisarza, varsavianistę i podróżnika, całe życie związanego z warszawskim Żoliborzem, pracującego dla kilku warszawskich czasopism, wydawcy książek i albumów fotograficznych, w