Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina Stanisława Wędkiewicza – historyka, romanistę, publicystę, a także profesora Uniwersytetów w Poznaniu, Krakowie i Warszawie. Był on założycielem ukazującego się w latach 1922-1939 miesięcznika Przegląd Wspó