Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przedstawia postać kardynała Franciszka Macharskiego − metropolitę krakowskiego, zaangażowanego w działalność charytatywną, a w okresie Stanu wojennego w Polsce wspierającego więźniów politycznych, spadkobiercę i następcę