Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przedstawia postać kardynała Franciszka Macharskiego − doktora nauk teologicznych, w młodości przygotowywanego do pracy w handlu, rektora Seminarium Krakowskiego, metropolitę krakowskiego, zaangażowanego w działalność charytatywn