Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina Stanisława Herbsta − historyka, varsavianistę. Wykładowcę Uniwersytetu Warszawskiego, pod którego kierunkiem wykształcili się wybitni historycy, w trakcie II wojny światowej biorącego czynny udział w działaniach k