Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz przedstawia Tadeusza Kotarbińskiego − wybitnego filozofa i logika. Twórcę m.in. idei o wykonywaniu pracy po mistrzowsku, wykładowcę Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, działacza społecznego i Członka Honorowego kilkunast