Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina historyka literatury i wieloletniego dyrektora Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie − Janusza Odrowąż-Pieniążka