Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz recenzuje dwie książki. Pierwsza z nich, „Bilet do nowoczesności” Magdaleny Gawin, dotyczy XIX oraz XX wieku. Opisuje także biografie istotnych kobiet, takich jak Maria Curie-Skłodowska czy Maria Konopnicka. Druga – &