Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz opowiada o adwokat Anieli Steinsbergowej, która większość swojego życia poświęciła na walkę o prawa człowieka i była obrońcą w procesach politycznych.