Rozmowy z Andrzejem Doboszem

W jakim stopniu przedsiębiorstwo odzieżowe „Moda Polska” zmieniło przyzwyczajenia modowe Polaków doby minionego ustroju.