Rozmowy z Andrzejem Doboszem

„Jego ojciec jako furman przewoził meble nowym lokatorom. W ten sposób Andrzej zmienił status klasowy i w roku 1950, po maturze, jako goniec, syn furmana został przyjęty na polonistykę w Warszawie". Andrzeja Biernackiego, felietonistę i historyka nauk humanistycznych, wspomina Andrzej Dobosz.