Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina wybitnego poetę, prozaika i dramatopisarza - Mirona Białoszewskiego oraz opowiada o spotkaniach w jego mieszkaniu na pl. Dąbrowskiego.