Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz opowiada o Kazimierzu Bartlu – polityku o poglądach konserwatywnych, premierze Polski, zaprzyjaźnionym z Józefem Piłsudskim i koledze Ignacego Mościckiego, a także jako o pracowniku naukowym, profesorze Politechniki Lwowskiej, który jako jeden z pierwszych padł ofiarą paktu hitlerowsko stalinowskiego, mającego na celu zniszczenie wierzchołka polskiej inteligencji po wybuchu II wojny światowej.