Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina Wacława Berenta, autora, którego książki różniły się między sobą stylem i językiem, wczesne jego utwory charakteryzowały się dzisiaj nieczytelnym potokiem słów, rozchwianą stylistyką, natomiast już twórczość z lat trzydziestych XX wieku może stanowić wzór polszczyzny klasycznej. Współpracował on m.in. z Zenonem Przesmyckim, drukując interesujące szkice, był poliglotą, wiele podróżował.