Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Trzecia część, w której Andrzej Dobosz opowiada o Leonie Kruczkowskim, jak po II wojnie światowej wstąpił on w szeregi PZPR, był członkiem Krajowej Rady Narodowej, wiceministrem kultury, przewodniczącym Związku Literatów Polskich, wreszcie członkiem Rady Państwa. Tematykę jego twórczości z tego okresu cechowała propaganda polityczna, np. wykradzenie amerykańskiej tajemnicy atomowej i przekazanie jej Związkowi Radzieckiemu.