Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Trzeci odcinek, w którym Andrzej Dobosz wspomina Władysława Broniewskiego, postać publiczną, widywaną na ulicach Warszawy, pupila władzy należącego do „grupy klasyków”, którego utwory były wydawane w ogromnych nakładach, ciężko dotkniętego tragiczną śmiercią córki Joanny Anki, a swój osobisty dramat oddał w utworze Anka, w opinii Prowadzącego jednym z piękniejszych wierszy.