Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Drugi odcinek, w którym Andrzej Dobosz opowiada o Adamie Ciołkoszu, który ze względu na poglądy polityczne, po aresztowaniu i osadzeniu w Twierdzy Brzeskiej we wrześniu 1930r. był sądzony i skazany wyrokiem w Procesie Brzeskim w 1932r. , w obliczu napaści Niemiec na Polskę wyemigrował z kraju i dostał się do Londynu, gdzie przebywał już do końca swojego życia, będąc jako polityk socjalistyczny ważną postacią polskiej emigracji