Rozmowy z Andrzejem Doboszem

– Jedlickiego poznałem we wczesnych latach 50. u Jana Józefa Lipskiego – opowiada Andrzej Dobosz. Od 56 r. był członkiem Klubu Krzywego Koła, gdzie brał bardzo aktywny udział. Jedlicki zredagował książkę znienawidzoną przez Lenina