Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz wspomina swojego dawnego wykładowcę, profesora warszawskiej polonistyki – Jana Zygmunta Jakubowskiego.