Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz opowiada o Klubie Krzywego Koła, atmosferze, która panowała w tym miejscu i najciekawszych prelekcjach, w jakich brał udział.