Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Andrzej Dobosz opowiada o czasach, gdy uczył się w Liceum im. Stefana
Batorego w Warszawie.