Rozmowy z Andrzejem Doboszem

Drugi odcinek, w którym Andrzej Dobosz opowiada o Julianie Tuwimie, który był kierownikiem literackim w teatrze, wystawiał wodewile, zajmował się twórczością kabaretową oraz był jednym ze współzałożycieli grupy poetyckiej Skamander. W 1939 roku opuścił Europę i zamieszkał w Nowym Jorku, gdzie ze względu na przyjazne poglądy co do Związku Radzieckiego, był skonfliktowany z miejscową Polonią amerykańską.